sparris photo

Sparris: en beskrivning av växterna och odling av sparris det latinska namnet - sparris L. jord - sandig, bördig jord. landning - frön och rhizom. Sparris är utbredd över hela [...]

spunbond foto

Vad är spritsade: egenskaper och användningsområden Modern industri erbjuder en mängd olika material används i stor utsträckning, gör livet mycket lättare. Ett av de ljusaste representanterna för sådana universella spunbond [...]

Spinnbundet täckmaterial

Täcker spunbondmaterial och dess specifikationer Material klassificeras som spinnbundna ovävda material, varigenom skiljer sig från det mer vanligt att använda polyetenfilmer och livsmedel. Den har en hög bandbredd lätt håller [...]